معرفی دفتر فرهنگ اسلامی

 

                                                    آقای دکتر عراقیه

مدیریت فرهنگی

Email:cultural@iiau.ac.ir

 

فرهنگ و توسعه پایدار آن نقشی مهم در پیشرفت آدمی دارد، جامعه سالم جامعه ای است که در همه جوانب رشد نماید. اگر دانشگاه فقط به فعالیتهای علمی بپردازد و از جنبه های فرهنگی غافل گردد، باعث می شود که دانشجویانی که بهترین زمان شکل گیری شخصیتی، رفتاری و اجتماعی خود را در دانشگاه می گذرانند ـ که این زمان، زمان قابل ملاحظه ای است ـ نتوانند به رشد اجتماعی و فرهنگی مناسبی برسند و لذا آثار آن در سال های بعد در جامعه ظاهر می گردد. بر این اساس است که حوزه فرهنگی در دانشگاه ها بنیان گرفت تا به دور از افراط و تفریط ها و بر پایه اعتدال، عقلانیت و معنویت فرهنگ اسلامی را در دانشجویان نهادینه کند و باعث اعتلای آنان گردد.

دفتر فرهنگ اسلامی این واحد در سال " نوآوری و شکوفایی" بر خلاقیت دانشجویان تأکید دارد و از فعالیت ها وطرح های فرهنگی آنان استقبال می کند و مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان عزیز را خواهان است؛ لذا منتظر گام های سبز و دست های گرم شما هستیم تا در برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی با نوآوری های شما عزیزان بیش از پیش برنامه هایی پر بار، پر نشاط، کارا و کارآمد، خلاقانه و به روز را طراحی کنیم و به اجرا درآوریم.