برگزاری نشست تخصصی شیوه های دعوت به نماز به همراه تقدیر از خادمان در نمازخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری نشست تخصصی شیوه های دعوت به نماز به همراه تقدیر از خادمان در نمازخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۲۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۹ کد : ۶۸۶ خبر تصویری
تعداد بازدید:۵۳۸
نشست تخصصی شیوه های دعوت به نماز به همراه تقدیر از خادمان نماز در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در نمازخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر توسط مدیریت فرهنگی واحد برگزارگردید.

نشست تخصصی شیوه های دعوت به نماز به همراه تقدیر از خادمان نماز در 20 آذر ماه 1396 ساعت 10 تا 12 در نمازخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر توسط مدیریت فرهنگی واحد برگزارگردید.