خبر تصویری - آرشیو

مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع پاسخ های کوتاه به چهل پرسش جوانان درخصوص نماز

مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع پاسخ های کوتاه به چهل پرسش جوانان درخصوص نماز

مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع پاسخ های کوتاه به چهل پرسش جوانان درخصوص نماز توسط ستاد اقامه نماز مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در آذر ماه سال ۱۳۹۵برگزار گردید.