اطلاعیه ها

برگزاری  بیست و سومین دوره مرحله مقدماتی، بخش شفاهی مسابقات سراسری قر آن و عترت ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری بیست و سومین دوره مرحله مقدماتی، بخش شفاهی مسابقات سراسری قر آن و عترت ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

بیست و سومین دوره مرحله مقدماتی، بخش شفاهی مسابقات سراسری قر آن و عترت ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار می گردد.