فعالیت های فوق برنامه

شرح فعالیتها:

  1. برگزاری  مناسبت ها (اعیاد و وفیات – مناسبت های خاص اجتماعی . سیاسی . فرهنگی)
  2. برگزاری مراسم معنوی اعتکاف
  3. برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی
  4. برگزاری اردوها زیارتی– سیاحتی
  5. هماهنگی  برنامه های کانون های دانشجویی
  6. جشنواره نشریات دانشجویی
  7. هماهنگی برنامه عمره و عتبات دانشجویی