کانون قرآن و عترت

 

 

فعالیت های کانون قرآن وعترت

فعالیت های قرآنی دانشگاه در راستای اشاعه اندیشه های اسلامی، فرهنگ قرآنی و ترویج سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) وآشنا کردن خانواده بزرگ دانشگاه بویژه جوانان اعم ازدانشجویان، استادان و کارکنان با سیره معصومین علیهم صلوات الله می باشد.

این تحول عظیم در ساختار علمی و فرهنگی افقی روشن و نو را ترسیم نموده تا محققان و پژوهشگران قرآنی بتوانند در عرصه های علمی، قرآنی ، فرهنگی، هنری و پژوهشی نبوغ خود را نمایان سازند.

فعالیت های قرآنی و فرهنگی دانشگاه همیشه در کنار سایر فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .

شرح وظایف کانون قران و عترت:

 • برگزاری مسابقات قرآن و عترت در دو بخش کتبی و شفاهی
 • برگزاری جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و فرهنگی
 • ایجاد گروه های دانشجویی جهت همکاری در کانون قرآن و عترت
 • برگزاری محافل و مجالس انس با قرآن کریم
 • برگزاری همایش قرآنی
 • برگزاری نشست ها و میزگردهای دانشجویی با محوریت قرآن و عترت
 • ارائه درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم
 • انتشار نشریه قرآنی
 • تأمین تجهیزات کمک آموزشی، درس قرآن کریم
 • تأمین منابع علمی ، قرآنی و فرهنگی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدرسان قرآن کریم
 • تعامل با نهادهای شهرستان در حوزه فعالیت های قرآنی
 • برگزاری نمایشگاه یا محوریت قرآن و عترت
 • برگزاری کلاس هایی با عناوین (روخوانی قران کریم، تفسیر و مفاهیم قرآنی و حفظ قرآن کریم)