کارگروه های فرهنگی

کارگروههای فرهنگی اساتید:
 

 این کارگروه ها که از اعضای هیات علمی واحد اسلامشهر تشکیل شده است؛ در واقع اتاق فکر معاونت فرهنگی واحد محسوب می گردد و هدف نهایی آن ارائه راهکار هایی در زمینه های مختلف علمی، اخلاقی، فرهنگی و ... می باشد. در حال حاضر 8 کار گروه فرهنگی در حال فعالیت هستند:
 

- کارگروه قرآن و عترت

- کارگروه دین و اخلاق و انقلاب اسلامی

- کارگروه فرهنگ

- کارگروه هنر

- کارگروه کانون ها و باشگاههای مجازی

- کارگروه سیاحت و تفریحات

- کارگروه مشارکتهای اجتماعی

- کارگروه سبک زندگی اسلامی