کارگروه قرآن و عترت

محورهای فرعی:

- احکام

- معنویت

اهداف:

- بهره گیری از فعالیت های اثربخش مانند کارگاه ها و مشارکت های جمعی در تقویت دین داری دانشگاهیان

- ترویج سه اصل بنیادین اخلاق یعنی راستگویی، وفای به عهد و امانت داری

- نهادینه سازی رفتار دینی و عمل به احکام دین در محیط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت، عفاف و حجاب و ... مبتنی بر معرفت و گرایش درونی و نه ظاهرگرایانه و دستوری

-تقویت وحدت و اخوت دینی در پرتو اسلام

سرفصل برنامه ها:

- برگزاری نشست و میزگرد علمی در حوزه قرآن و عترت

- تقویت و حمایت از کانون های قرآن و عترت

- برگزاری محافل و مجالس انس با قرآن کریم با رو.یکرد معرفت افزایی

- گسترش و تعمیق برنامه های آشنایی دانشجویان با قرآن کریم

- برگزاری مسابقات سراسری و ملی قرآن و عترت و جشنواره هنر و ادبیات دینی

- برگزاری جلسات روخوانی، قرائت، مفاهیم و تفسیر قرآن

- اجرای طرح های پژوهشی در حوزه قرآن و عترت

- تعامل با مراکز و مؤسسات قرآنی در سطح شهرستان، استان و کشور

- تقویت و توسعه کتابخانه قرآنی در کانون های قرآن و عترت

- برقراری و گسترش ارتباط با سایت های قرآنی و فرهنگی- برگزاری اردوهای قرآنی

- بهره جویی از کلیه نشریات دانشگاهی در جهت انتشار فرهنگ قرآن و عترت

- برگزاری کارگاه آموزش احکام و فلسفه آن

- برگزاری مسابقات و جشنواره های مرتبط با احکام

سایت کارگروه قرآن و عترت: www.tahapost.ir