کارگاه های اساتید

کارگاههایی که از اول سال 1393 در حوزه اساتید برگزار شده، به شرح زیر می باشد:

1- تفسیر سوره فرقان(یک دوره) - دکتر محمودرضا اسفندیار

2- اخلاق - حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان

3- اخلاق حرفه ای - حجت الاسلام والمسلمین نوروزی

4- مروری بر اخلاق مداری و اخلاق کاربردی - حجت الاسلام والمسلمین نوروزی

5- عرفان اسلامی، عرفان های کاذب و روش های مقابله با فرقه های ضاله - دکتر محمودرضا اسفندیار

6- معارف مهدویت(دوره تکمیلی) - حجت الاسلام والمسلمین رضا مرادی خلیفه لو

7- آسیب شناسی فرهنگ دینی - دکتر محمودرضا اسفندیار

8- روشهای بسط و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف - دکتر فاطمی راد

9- آشنایی با شیوه زندگی علما - دکتر ربابی موسوی

10- هنر اخلاقی زیستن - دکتر رحمتی

11- تبیین حکومت اسلامی - دکتر قنبری 7/2/93- 9/2/93

12- آسیب شناسی عزاداری محرم - دکتر قنبری 15/2/93- 16/2/93

13- روش شناسی مطالعات دینی - دکتر قنبری 10/3/93- 13/3/93

14- بحث مهدویت - حجت الاسلام والمسلمین رضا مرادی خلیفه لو 13/5/93- 14/5/93

15- اصول و فنون مذاکره 9/6/93-10/6/93

16- بررسی و تحلیل فرق مختلف موجود در دوران معاصر 16/6/93- 17/6/93