کارگروه سبک زندگی اسلامی

اهداف:

- برگزاری کارگاهها ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان

- برگزاری جلسات سخنرانی با موضوع سبک زندگی ایرانی- اسلامی